نوزدهمین اردوی جهادی

شهریور 1392

نوزدهمین اردوی جهادی در استان خراسان جنوبی، در شهرستان بیرجند بخش گازار برگزار گردید. زمان برگزاری آن تابستان 92، از تاریخ 1 شهریور تا 12 شهریور ماه بود.   jt19 طبق روال اردوهای جهادی ، سه گروه عمرانی ، پخش ارزاق و فرهنگی در روستاها شروع به فعالیت نمودند که در ذیل گزارشی اجمالی از آن ذکر می گردد :

 

 

j19culture

گروه فرهنگی :

1- برگزاری مراسم شاد و مفرح برای کودکان و نوجوانان منطقه 2- برگزاری برنامه های آموزشی برای سنین مختلف

 

 

 

 

 

گروه پخش اقلام و هدایا j19gift:

گروه جهادی رشد در شهریور 92 توفیق خدمت رسانی به مناطق محروم استان خراسان جنوبی را پیدا کرد. معاونت پخش ارزاق گروه با جذب اقلام متنوع و کمک های مادی توانست در این امر نقش داشته باشد تمامی روستاهای انتخاب شده جهت پخش اقلام با مطالعه دقیق و با در نظر گرفتن محرومیت روستاها توسط گروه شناسایی شامل افراد گروه و راهنمای محلی انجام گرفته و این مناطق محروم ترین نقاط استان بوده اند.

 

 

 

 

 

      j19construction

گروه عمرانی :

کارهای عمرانی جهادی نوزده شامل دو پروژه عمرانی بود: 1.خاک برداری، گچ کاری دیوار و ایزوگام کردن پشت بام حسینیه روستای فورجان برای تسهیل برگزاری مراسم محرم در روستا 2.بنا نهادن دیوار مسجد روستای زلزله زده شاج

 

 

 

 

 

مشاهده تصاویر اردوی جهادی 19