افتتاح گارگاه خیاطی و اشتغال زایی خیریه رشد

khayati ahmad abad

 همواره امور خیریه بنیاد رشد در راستای کمک به نیازمندان و ایجاد اشتغال برای آنان حرکت می کند. از همین رو یک کارگاه خیاطی و اشتغال زایی در منطقه کم برخوردار احمدآباد مستوفی در حاشیه تهران توسط این مجموعه و با کمک شما عزیزان افتتاح گردید.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های خیریه رشد با ما در تماس باشید