اهداف

  بنیاد فرهنگی و علمی رشد که بنیادی غیرانتفاعی و عام‌المنفعه است با اهداف ذیل تشکیل گردیده است :

1 – از آنجا که استضعاف و فقر فرهنگی و علمی تأثیرات متقابل داشته و هر گونه سلطه بر بنیان فقر و استحاله فرهنگـی و علمی استوار می باشد از اهـم اهـداف بنیاد رشد فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی بخشیدن به استعدادهای بالقوه ای که به علت عدم امکانات از تحصیل علم محروم هستند ، می باشد.

2 – بنا براین واقعیت که یکی از آثار ملموس استضعاف مادی و فرهنگی و موانع رشد آحاد مردم یک اجتماع ، عدم وجود بهداشت و سلامت افراد است ، لذا از دیگر اهداف بنیاد رشد انجام امور مربوط به تأمین بهداشت ، درمان و همچنین توسعه امکانات و فضاهای ورزشی با هدف پیشگیری می باشد.

3 – بنیاد رشد با هدف مددرسانی به همنوعان و هموطنان از طریق ایجاد اشتغال و فراهم آوردن زمینه های اشتغال ، با کمک های مادی و معنوی و از جمله اعطای وام های قرض الحسنه به این امر مبادرت می کند.

4 – از آنجا که حفظ محیط زیست بستر زندگی سالم انسان است لذا فعالیت در این عرصه نیز از اهداف بنیاد رشد است.

5 – فعالیّت در عرصه های فرهنگی ، علمی و پژوهشی با هدف رشد و تعالی بشریت ، از دیگر اهداف بنیاد رشد است.

 

بنیاد رشد تلاش دارد با ثبات در فعالیت‌های خود، رسیدن به تمامی ابعاد این اهداف را میسر سازد.

 

 

برای کسب اطلاعت بیشتر با ما در تماس باشید