تصاویری که در زیر مشاهده می‌کنید گزارش تصویری اولین اردوی جهادی خیریه رشد می‌باشد، این اردو با هدف آغاز پروژه مدرسه‌سازی در اسفند ماه سال 1383 در مناطق بورنگ و درمیان شهرستان بیرجند برگزار شد.

جهت مطالعه گزارش متنی اولین اردوی جهادی خیریه رشد اینجا کلیک کنید.