اولین بازارچه خیریه رشد

  festival1   اولین بازارچه خیریه رشد با هدف کمک رسانی به مناطق محروم و مدرسه سازی با مشارکت حامیان و داوطلبان در مجموعه رشد برگزار شد. در این جشنواره هنرمندان متعددی از جمله مجریان ورزشی شبکه سوم سیما نیز حضور یافتند. که امید است اینگونه فعالیت ها مورد رضای خداوند قرار گیرد.

برای کسب اطاعات بیشتر با ما در تماس باشید