هفتمین بازارچه خیریه

  festival7   یکی از برنامه های جامع و اثر بخش امور خیریه بنیاد رشد برگزاری بازارچه ها و نماشگاه های سالیانه با مشارکت عموم خیرین خود است امسال نیز پیرو همین برنامه ها قرار بر این است که از 15 لغایت 18 اسفند ماه سال 1391 در مجتمع فرهنگی آموزشی رشد ، هفتمین بازارچه خیریه رشد برگزار شود. امید است تا با برگزاری چنین نمایشگاه هایی بتوانیم گامی موثر در مدرسه سازی و گسترش فرهنگ نیکوکاری برداریم.

  برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید