پنجمین بازارچه خیریه

  festival5   پنجمین بازارچه خیریه رشد با هدف کمک رسانی به مناطق محروم و مدرسه سازی با مشارکت حامیان و داوطلبان در مجموعه رشد برگزار شد. که این جشنواره شامل غرفه های متعددی از جمله غذایی، پوشاک، صنایع دستی و سرگمیی و بازی می شد که امید است اینگونه فعالیت ها مورد رضای خداوند قرار گیرد.

  برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.