• توزیع لوازم التحریر بین کودکان پناهنده در ایران

 

بسته هایی از جنس مهربانی،

در دنیا کودکانی هستند که به دلیل فقر و محرومیت ، مشکلات فرهنگی و اجتماعی، و جنگ  و نا امنی از تحصیل محروم شده اند. امور خیریه بنیاد رشد پیرو تبین موضوع اهمیت به درد و محرومیت همه انسان ها و ترویج فرهنگ انسان دوستی و برابری حقوق انسان ها ، اقدام به همکاری با برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد جهت کمک به کودکان پناهده در ایران نموده است که در همین راستا برنامه ای مشترک را انجام داده که در آن ، بسته های آموزشی میان 6000 دانش آموز دبستانی دختر و پسر پناهنده ساکن 19 مهمانشهر واقع در 13 استان کشور توزیع گردید.

وجود درگیری و ناامنی های پیاپی در کشور افغانستان باعث ورود بسیاری از خانواده های افغان به ایران شد. بیشتر اوقات بسیاری از دختران بخاطر موانع فرهنگی و سنتی شان فرصت رفتن به مدرسه و تحصیل را از دست می دادند.

برنامه جهانی غذا با آغاز فعالیت خود در ایران از اواخر دهه 80 میلادی در زمینه امداد غذایی به این افراد به حمایت از تحصیل دختران پناهنده  پرداخته است. این حمایت از طریق اختصاص مشوق های تحصیلی باعث ترغیب پدران و مادران هزاران دختر پناهنده برای فرستادن فرزندانشان به مدرسه شده است. این پروژه تاثیر به سزایی در تغییر نگرش سنتی خانواده های افغان نسبت به تحصیل دخترانشان داشته است.

امسال نیز با حمایت خیریه رشد بیش از 6000 دانش آموز دبستانی پناهنده ساکن مهمانشهرهای تحت پوشش غذایی برنامه جهانی غذا، بسته های آموزشی شامل دفترچه، مداد، خودکار، پاکن و تراش دریافت کردند.

همچنین داوطلبین خیریه رشد به همراه نمایندگان برنامه جهانی غذا در مهامنشهر شهید ناصری ساوه حضور یافتند. در این برنامه داوطلبان بسته های لوازم التحریر را بین دانش آموزان توزیع کردند. کودکان نیز آرزوهایشان را نیز به تصویر کشیدند. در پایان نیز تقدیرنامه ای توسط نماینده برنامه جهانی غذا به خیریه رشد جهت این همراهی اهداء گردید.

امور خیریه بنیاد رشد می کوشد تا فرصت تحصیلی برابری میان تمام کودکان ایجاد نماید و همچنین با همکاری برنامه جهانی غذا در ایران به حمایت تحصیلی از کودکان پناهنده بپردازد.