جشن قلک

طبق سنوات گذشته انجمن های خیریه دبستان رشد ، در راستای برنامه ریزی و اجرای موفق طرح جشن قلک گام برداشته و از این رو همانند هر سال در ابتدای سال تحصیلی به هر یک از دانش آموزان دبستانی یک قلک سفالی اهدا شد که هر یک از دانش آموزان یک نقاشی روی آن بکشند تا در روزهای آخر سال قلک ها را بشکنند و مبلغ جمع آوری شده را صرف مدرسه سازی نمایند. اهداف کلی برگزاری این جشن به شرح زیر ‌است: 1.ترویج نوع‌دوستی در میان دانش‌آموزان 2.تهییج و ایجاد انگیزه برای شرکت در کار خیر 3.تقویت مهارت‌های عاطفی و اجتماعی دانش‌آموزان در قالب مشارکت‌های اجتماعی و شهروندی 4.تامین بخشی از هزینه‌های مربوط به مدرسه‌سازی در مناطق محروم

جشن قلک‌-دبستان شهید اندرزگو

  زمان برگزاری: 92/11/29   مبلغ جمع‌آوری شده: 66,479,000   درصد مشارکت: 80%

جشن قلک‌-دبستان رشد فرمانیه

  زمان برگزاری: 92/12/6   مبلغ جمع‌آوری شده: 47,577,500   درصد مشارکت: 42.5%

 

فرم درخواست قلک