طرح خدمت

khedmat     این طرح برای اولین بار در سال 1390 با هدف جمع آوری کمک های مردمی جهت احداث مدارس در مناطق محروم و کشور برخوردار کشورمان برنامه ریزی ، پیاده سازی و اجرایی گردید. با این شعار که کمک به مدرسه سازی حتی با یک آجر ، دانش آموزان ، جوانان همراهان وابسته به امور خیریه بنیاد رشد با اخذ و توزیع و عرضه اوراق مدرسه سازی ضمن دعوت از مردم در امر مدرسه سازی ، نسبت به اشاعه این فرهنگ خیر در سطح جامعه ، مبادرت ورزیدند که ما حصل اجرایی آن جمع آوری بخشی از هزینه ساخت مدرسه 2 کلاسه در شهرستان بندپی شرقی استان مازندران توسط خانواده محترم سعادت و صالحی بوده است. امیدواریم که با تقویت و انسجام بیشتر در اجرای طرح فوق ، موجبات خدمت رسانی بیشتری را برای هموطنان عزیزمان به ویژه مردم مناطق کم برخوردار کشور ، عزیزمان ایران اسلامی را بیش از پیش فراهم سازیم. از اهداف تربیتی دیگر مرتبط به طرح خدمت تقویت و رشد روحیه جهادی ، مشارکت پذیری ، نمایش عملی جمع آوری منابع اندک برای اهداف بزرگ ، مسئولیت پذیری ، تمرین مهارت های فردی و گروهی در جهت تقویت قدرت بیان ، شنیدن و پاسخ منـاسب دادن و … می باشد که البته اعتـراف داریم موارد بیشتری نیـز در دل طـرح مستقر و پنهـان می باشد.   جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید. همچنین می توانید برای کمک به مدرسه سازی فرم زیر را تکمیل نمایید

 

فرم کمک به مدرسه سازی