طرح سخا 

sakha   سخا یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که خیریه رشد در راستای رسیدن به اهداف خود طرح‌ریزی کرده است. سخا اقتباس از مفاهیم سرمایه گذاری مرکب سود ، محل خیر و ایجاد اشتغال در راستای ایجاد شبکه های فعال ، پویا و کارآمد مردمی با عنایت به ظرفیت و پتانسیل های مناطق محروم و استان های دور افتاده و کم برخوردار کشور و با مشارکت مردم ، بالاخص اهالی بومی این مناطق طراحی و تأسیس می گردد.   اهداف : 1- ایجاد اشتغال در مناطق کم توسعه یافته. 2- بهبود زندگی مادی مردم در مناطق محروم.   روش ها : بالفعل در آوردن پتانسیل های بالقوه اقتصادی و بالاخص در مناطق محروم.   در همین راستا خیریه رشد طرح سخا را با هدف شناسایی استعدادها و پتانسیل های مناطق محروم توسط فارغ التحصیلان و فعالان اجتماعی سطح شهر و کشور در محل استان ایلام، همدان، هرمزگان و در سال 91 – 90 در استان کرمان مورد بررسی و ارزیابی اجرایی قرار داد. در فاز اولیه و آزمایشی طرح سخا شناسایی و بررسی پتانسیل های شهرستانهای میناب بخش قلعه قاضی از استان هرمزگان و شهرستان شیروان چرداول ، شهرک صنعتی ایلام و منطقه تویسرکان و شهرک های گلخانه ای حاشیه ای انجام گرفت که منجر به ارائه طرح های عملیاتی اجرایی در برخی مناطق گردید که مشکلات عدیده بوجود آمده در طول این مسیر را نیز نباید نادیده گرفت. بررسی طرح های تطبیقی در سایر کشورها و بومی سازی آنها نظیر طرح macro credit ها و برنامه های عملیاتی برخی فعالان کشور در راستای ایجاد مشاغل کوچک خانگی نظیر grameen bank و برگزاری جلسات متعدد با افراد فعال در خصوص پیاده سازی سیستم مطلوب اجرایی، نیز در رهگذر بررسی های میدانی در حرکت‌های داوطلبانه صورت گرفته است.   برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید