مدرسه سازی در مناطق محروم

 

  یکی از اهداف اصلی امور خیریه بنیاد رشد کمک به ساخت مدارس در مناطق و روستاهای محروم کشور به منظور فراهم آوردن امکان تحصیل برای همه کودکان است. از این رو خیریه رشد از ابتدای تاسیس تلاش بر محقق ساختن این امر داشته است و این موضوع را با برگزاری جضنواره های مختلف در راستای تامین چنین هدفی و همچنین با همراهی حامیان مورد اجرا قرار داده است و تا کنون به لطف خداوند و کمک شما عزیزان توانسته ایم بیش از 20 مدرسه در مناطق محروم کشور بسازیم. هم اکنون نیز تعدادی پروژه دیگر در حال ساخت هستند که امیدواریم بتوانیم در آینده نزدیک به اتمام برسانیم.

مشخصات مدارس ساخته شده توسط امور خیریه بنیاد رشد :

 

ردیف استان شهرستان روستا مقطع تعداد کلاس
1 خراسان جنوبی درمیان بورنگ راهنمایی 3
2 خراسان جنوبی بیرجند اسدیه دبستان 5
3 ایلام هلیلان شهر توحید دبستان 6
4 ایلام هلیلان بانلکان دبستان 3
5 ایلام هلیلان ظاهروند هلیلان دبستان 3
6 ایلام هلیلان دره باریک دبستان 3
7 ایلام هلیلان سرین میدر زردلان دبستان 2
8 گلستان مراوه تپه یازگلدی دبستان 3
9 گلستان مراوه تپه یکه توت پایین دبستان 3
10 خراسان رضوی تربت جام صالح آباد خوابگاه ……
11 مازندران بندپی شرقی لیسه دبستان 2
12 بوشهر دیر ملا سالمی دبستان 2
13 کرمان محمد آباد ریگان عباس آباد رودشور دبستان 6
14 کرمانشاه بیستون سنقرآباد دبستان 5
15 کرمانشاه سنقر کلیایی سطر دبستان 6
16 هرمزگان میناب درپهن بشاگرد دبستان 6
17 هرمزگان میناب تخت دبستان  3
18 هرمزگان میناب سبهطی دبستان 6
19 هرمزگان میناب تنبو دبستان 5
20 کرمانشاه سنقر کلیایی سه قلان دبستان 2

  شما نیز می توانید با تکمیل فرم زیر در امر مدرسه سازی مشارکت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید.

فرم کمک به مدرسه سازی