فرم کمک به مدرسه سازی

از اینکه میخواهید عضوی از همیاران بنیاد رشد شوید و ما را در ساخت و بهینه سازی مدارس در مناطق محروم کشور یاری رسانید، سپاسگزاریم.

مجموعه رشد با کمک شما عزیزان توانسته است تا کنون بیش از 30 مدرسه را در روستاهای نقاط محرئم کشور بسازید.

ما برای کمک به مدرسه سازی به طور نمادین هر 5 هزار تومان را یک آجر نام میگذاریم که این آجرها میتوانند 50 و 500 هزار تومانی هم باشند بدین ترتیب هر نفر میتواند برای کمک به مدرسه سازی و پرداخت این مبالغ و در واقع خرید آجر به ما در ساخت مدارس در مناطق محروم یاری رساند ، به طور مثال اگر شما تعداد 3 عدد آجر 5 هزار تومانی را انتخاب کرده باشید این بدین معناست که شما 15 هزار تومان کمک میکنید.
لطفا برای درخواست خود مبنی بر کمک به مدرسه سازی )خرید آجر( فرم زیر را تکمیل کنید و یا با شماره تلفن 22677613-021 تماس حاصل نمایید. اطلاعات فردی شما در بانک اطلاعات خیرین، به صورت محرمانه نگهداری می‌شود.
همکاران ما پس از ثبت فرم جهت تکمیل مراحل با شما تماس خواهند گرفت.

تکمیل گزینه های ‘ * ‘ دار ضروری است