اشتغال زایی

طرح سخا

طرح سخا    سخا یکی دیگر از فعالیت‌هایی است که خیریه رشد در راستای رسیدن به اهداف خود طرح‌ریزی کرده است. سخا اقتباس از مفاهیم سرمایه گذاری مرکب سود ، محل خیر و ایجاد اشتغال در راستای ایجاد شبکه های فعال ، پویا و کارآمد مردمی با عنایت به ظرفیت و پتانسیل های مناطق محروم […]