بنیاد رشد

اهداف توسعه پایدار

آرمان های توسعه پایدار سازمان ملل متحد در 25 دسامبر سال 2015 و در اجلاس توسعه پایدار در سازمان ملل، سران کشور ها این اهداف را برای دستور کار تا سال 2030 به تصویب رساندند. که شامل 17 هدف منجمله پایان دادن به فقر، مبارزه با نابرابری و بی عدالتی و مقابله با تغییرات آب […]

سازمان ملل و رشد

سازمان ملل و رشد سازمان های مردم نهاد به طور فعال با سازمان ملل متحد از زمان آغاز کارش در سال 1945مشغول به کار هستند. آن ها با دبیر خانه سازمان ملل، برنامه ها، آژانس ها و دپارتمان ها با موضوعات مختلف از جمله در زمینه مشورتی ، همکاری می کنند. سازمان های مردم نهاد […]