رمضان

فعالیت های ماه رمضان

فعالیت‌های ماه رمضان   ” هر کس روزه داری را افطار دهد ، برای او هم مثل اجر روزه دار است.” امام صادق (ع) هر ساله در ماه مبارک رمضان در مجموعه بنیاد رشد و با حضور اولیا و دانش آموزان برنامه افطاری صلواتی برگزار می شد . اما امور خیریه بنیاد رشد بر آن […]