تامین وسایل گرمایشی ایمن برای ۱۰۰۰ کلاس در روستاهای محروم کشور

هدف کمپین: هزار کلاس درس
  • میزان پیشرفت کمپین


ما در این کمپین کنار شما هستیم

تا 100 درصد مبالغ اهدایی شما در زمینه مورد نظرتان هزینه گردد

پرداخت مطمئن

پرداختی ایمن از طریق درگاه بانک ملت

اخبار مستمر

به اشتراک گذاری آخرین خبرها

شفافیت مالی

ارائه گزارشات مالی به حامیان

کمپین تامین وسایل گرمایشی مناسب و ایمن برای 1000 کلاس درس در روستاهای محروم کشور

همه ما علاقه مندیم که فرزندان کشورمان در شرایط مناسبی تحصیل کنند. اما همان طور که می دانید در برخی از مدارس روستاهای محروم، نبود وسایل گرمایشی مناسب و ایمن باعث شده که گاها در گذشته شاهد حوادث تلخی مانند حریق مدرسه زاهدان و یا حادثه کودکان شین آباد باشیم.

به همین دلیل این بار تصمیم گرفتیم با کمک شما و در یک کمپین بزرگ، وسایل گرمایشی مناسب و ایمن را برای 1000 کلاس درس در روستاهای محروم تهیه کنیم. که برای شروع این راه هزینه مورد نیاز برای 100 کلاس توسط بنیاد رشد تامین شده است. 

در این طرح سعی خواهد شد تا با توجه اقلیم و انرژی های در دسترس مدارس آن منطقه، مناسب ترین تجهیز گرمایی ایمن تهیه گردد.

این کمپین در چند مرحله انجام می شود که در مرحله نخست وسایل گرمایشی برای 200 کلاس تهیه و توزیع خواهد شد. شما هم می توانید با مشارکت در این طرح با ما در این راه همراه شوید


همچنین در صورتی که مدارسی را می شناسید که دارای وضعیت نا ایمنی هستند و یا از مدیران آن مدرسه هستید می توانید با تکمیل فرم شناسای مدارس نا ایمن در لینک زیر با ما در توسعه این کمپین و تجهیز مدارس بیشتری به وسایل گرمایشی ایمن یاری رسانید.

  فرم شناسایی مدارس نا ایمن در روستاهای محروم کشور