یلدای مهربانی


 

یلدای مهربانی

در یلدای ۱۴۰۲ نیز به رسم هر سال، در کنار هم تصمیم داریم تعداد ۱۱۰ بسته غذایی را آماده و به هم وطنانمون در مناطق محروم اهدا کنیم

خیریه رشد به رسم هرسال قصد دارد شادی این شب زیبا و آیین

باستانی را با هم وطنانمون در مناطق محروم سهیم شود. 

جهت مشارکت در پویش یلدای مهربانی می توانید از طریق همین صفحه

و یا سایر روش های پرداخت خیریه رشد اقدام کنید.

روش های مشارکت نقدی

۱. پرداخت آنلاین از طریق فرم پرداخت درهمین صفحه.

۲  واریز به حساب ۱۶۵۵۱۶۵۵۰۰ خیریه رشد نزد بانک ملت

۳.  واریز به کارت به

شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۸۵۶۴ به نام امور خیریه بنیاد رشد

(لطفا در صورت پرداخت از طریق واریز به کارت، این موضوع را به دفتر خیریه اطلاع دهید)

 

۴. شماره شبا   IR600120.000.000.001655165500

 

توجه: لطفا در صورت پرداخت در موبایل، اعداد را با فونت انگلیسی وارد نمائید

 

اهدای بسته غذایی شب یلدا 100 میلیون تومان
  • 5496000 تومان

    میزان پیشرفت مبالغ جمع آوری شده