مشارکت در قربانی جهت تامین گوشت نیازمندان

فرم پرداخت آنلاین کمک نقدی

مشارکت در قربانی


با توجه به افزایش شدید قیمت گوشت در ماه های اخیر و شرایط خاصی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده که باعث ناتوانی نیازمندان در تهیه گوشت مصرفی خانوار گشته بر آن شدیم که با همراهی شما در تامین گوشت نیازمندان به صورت قربانی، ماهیانه نیاز نیازمندان را مرتفع کنیم.

 

 


حداقل مشارکت 10هزار تومان
میزان مبلغ جمع آوری شده:
4810000 ریال

پرداخت مطمئن

پرداختی ایمن از طریق درگاه بانک ملت

اخبار مستمر

به اشتراک گذاری آخرین خبرها

شفافیت مالی

ارائه گزارشات مالی به حامیان

مشارکت در قربانی


با توجه به افزایش شدید قیمت گوشت در ماه های اخیر و شرایط خاصی که ویروس کرونا در کشور ایجاد کرده که باعث ناتوانی نیازمندان در تهیه گوشت مصرفی خانوار گشته بر آن شدیم که با همراهی شما در تامین گوشت نیازمندان به صورت قربانی، ماهیانه نیاز نیازمندان را مرتفع کنیم.

روش های مشارکت نقدی
۱.پرداخت آنلاین از طریق فرم پرداخت درهمین صفحه

۲.واریز به حساب ۱۶۵۵۱۶۵۵۰۰ نزد بانک ملت

۳. واریز به کارت به شماره
شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۸۵۶۴ به نام امور خیریه بنیاد رشد

(لطفا حتما در صورت پرداخت از طریق واریز به کارت، این موضوع را به دفتر خیریه اطلاع دهید)

۴.شماره شبا   IR600120.000.000.001655165500