حمایت از کودک بی سرپرست


نام کودک:   امیر محمد

محل سکونت:   بم، کرمان

سن: ۹ سال      وضعیت تحصیلی:   دانش آموز


۶۰ هزار تومان باقی مانده 

۴۷%

میزان پیشرفت مبالغ جمع آوری شده ماهیانه برای این کودک

تکمیل گزینه های "*" ستاره دار الزامی است