حمایت از کودک بی سرپرست


نام کودک:  یسنا

محل سکونت:   بم، کرمان

سن: ۶ سال      وضعیت تحصیلی:   دانش آموز


۱۰۰ هزار تومان باقی مانده 

۱۳%

میزان پیشرفت مبالغ جمع آوری شده ماهیانه برای این کودک

تکمیل گزینه های "*" ستاره دار الزامی است