حمایت از کودک بی سرپرست


نام کودک:  نازنین

محل سکونت:   بم، کرمان

سن: ۷ سال      وضعیت تحصیلی:   دانش آموز


۵۰ هزار تومان باقی مانده 

۵۶%

میزان پیشرفت مبالغ جمع آوری شده ماهیانه برای این کودک

تکمیل گزینه های "*" ستاره دار الزامی است