فرم داوطلبین طرح تفکیک کتاب‌های اهدایی


با توجه به افزایش فعالیت‌های ما در مجموعه رشد و اجرای طرح‌های مختلف، نیاز ما به یاری سبز شما نیز به مراتب افزایش پیدا کرده است. حمایت از فعالیت‌های خیریه رشد می‌تواند در زمینه‌ها و روش‎‌های متنوعی صورت گیرد. حضور  داشتن در کنار ما جهت اجرای برخی از طرح‌ها، یکی از این حمایت‌ها به شمار می‌رود. با توجه به این‌که طرح اهدای کتاب در مجموعه رشد با استقبال خوبی مواجه شده است، تصمیم گرفتیم از حضور شما در کنار خود بهره برده و کار تفکیک کتا‌ب‌های اهدایی را همراه با شما عزیزان به انجام برسانیم.  شما هم می‌توانید جهت حضور داوطلبانه در این فعالیت، فرم زیر را تکمیل نموده، همکاران بخش آموزش در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.


برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فعالیت های خیریه رشد با ما در تماس باشید