حمایت از سعیده


نام: سعیده

محل سکونت: زاهدان، سیستان و بلوچستان

سن: 13 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 100000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 65000 تومان

35%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان