حمایت از کودک بی سرپرست


نام کودک: مهدی

محل سکونت: بم، کرمان

سن: 15 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 100000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 0 تومان

100%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان