حمایت از کودک بی سرپرست


نام کودک: ناهید

محل سکونت: منطقه سراوان، سیستان و بلوچستان

سن: 18 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 200000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 100000 تومان

50%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان