حمایت از محمد نوح


نام: محمد نوح

محل سکونت: سراوان، سیستان و بلوچستان

سن: 21 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 200000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 190000 تومان

5%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان