بازسازی مدرسه در مناطق سیل زده پل دختر


«پروژه بازسازی مدرسه روستای واشیان از توابع پلدختر»
این مدرسه بر اثر بارندگی شدید دچار آسیب شده بود که مراحل بازسازی اون در حال انجامه. با مشاهده تصاویر می‌تونید به ترتیب تصاویر قبل و بعد از انجام بازسازی رو ملاحظه کنید.
کاشی‌کاریِ کفِ ساختمان، سنگ‌کاریِ پایین دیوارها و رنگ آمیزیِ دیوارها کارهای انجام شده تا این لحظه‌ است.
‌‌
شما میتونید از طریق مختلف کمک های خودتون رو برای این پروژه به حساب خیریه رشد واریز فرمایید