تامین وسایل گرمایشی ایمن برای ۱۰۰۰ کلاس در روستاهای محروم کشور


تاکنون هزینه تجهیز ۱۵۶ کلاس درس تامین شده است ۱۶%

ساخت دبستان سه کلاسه روستای چاه عظیم استان سیستان و بلوچستان


توجه: لطفا در صورت پرداخت در موبایل، اعداد را با فونت انگلیسی وارد فرمایید