حمایت از کودکان بی سرپرست در مناطق محروم


همیار گرامی
شما می توانید با انتخاب یک یا چند کودک بی سرپرست از لیست زیر  تمام و یا بخشی از مبالغ مورد نیاز  آن ها را به طور ماهیانه تقبل فرمایید

خطا: فرم تماس پیدا نشد.


یسنا
بم، کرمان

سن
۶ سال
وضعیت تحصیلی
دانش آموز
یسنا ۳ سال است که پدر خود را از دست داده است و اکنون با مادر و خواهر خود زندگی می کند
۱۰۰ هزار تومان باقی مانده
۱۳%
می خواهم از این کودک به صورت ماهیانه حمایت کنم

در صورتی که تمایل به حمایت از کودکان بیشتری دارید با دفتر خیریه رشد تماس حاصل فرمایید