شناسایی مدارس با وسایل گرمایشی نا ایمن در مناطق محروم


همان طور که مستحضر هستید، نبود امکانات گرمایشی مناسب در برخی از مدارس روستاهای محروم کشور سبب شده است تا گاها شاهد حوادث تلخی مانند حریق زاهدان باشیم.
از این رو بنیاد رشد با همراهی حامیان خود اقدام به برگزاری طرح تامین تجهیزات گرمایشی مناسب و ایمن برای ۱۰۰۰ کلاس درس در مدارس روستاهای محروم کشور نموده است. لذا با توجه به گسترده بوده این طرح از شما مخاطب گرامی تقاضا می شود در صورتی که مدارسی را می شناسید که دارای وضعیت نا ایمنی هستند و یا از مسئولین آن مدارس هستید می توانید با تکمیل فرم زیر به ما در شناسایی اینگونه موارد در مناطق محروم یاری رسانید تا با کمک شما بتوانیم به هدف خود در تامین تجهیزات گرمایشی ایمن برای ۱۰۰۰ کلاس دست یابیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید


    کدام یک از منابع زیر برای مدرسه مورد نظر در دسترس است؟
    برقگاز لوله کشیکپسول گازگازوئیلنفتآب لوله کشی
    سیستم برق مدرسه در صورت وجود به چه صورت است؟
    تک فازسه فاز