طرح کاوشگری در علوم تجربی


طرح کاوشگری در علوم تجربی

معرفی طرح

نام طرح: طرح کاوشگری در علوم تجربی

هدف: آموزش درس علوم تجربی پایه‌های هفتم، هشتم و نهم به روش کاوشگری

منطقه اجرای طرح: شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان


در نیمه دوم سال ۱۴۰۱در خیریه رشد تصمیم گرفتیم طرح دیگری رو در حوزه آموزشی اجرا کنیم. همکارانمون در بخش آموزش خیریه رشد با بررسی شرایط در مدارس شهرستان سرباز، دبیرستان دوره اول دخترانه رسالت واقع در روستای کجدر شهرستان سرباز رو انتخاب کردند.

با توجه به عملی بودن طرح کاوشگری، به تجهیزات آزمایشگاهی نیاز داشتیم و این دبیرستان تنها مدرسه مجهز به آزمایشگاه بود. پس از تامین لوازم مورد نیاز آزمایشگاه، مسئولین بخش آموزش خیریه رشد شروع به آموزش روش کاوشگری به تعدادی از دبیران علوم مقطع متوسطه اول شهرستان سرباز کردند. این آموزش در قالب وبینار به این عزیزان داده شد. هم‌اکنون در مرحله سوم اجرای این طرح هستیم.

در این مرحله معلمین عزیز این مدرسه به وسیله ابزار و موادی که ارسال کردیم، تدریس علوم تجربی به روش کاوشگری رو شروع خواهند کرد. پس از ارسال بازخورد از اجرای این طرح، تلاش می‌کنیم با توجه به بازخوردها و نیاز دانش‌آموزان، جهت بهبود روند اجرای طرح راهکارهایی رو به دبیرهای محترم ارائه میدیم