مراسم قدردانی از داوطلبین


برگزاری مراسم قدردانی از داوطلبین

مراسم قدردانی از داوطلبین

جمعه ۱۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به پاس قدردانی از داوطلبین عزیزمون، در خیریه رشد کنار یکدیگر جمع شدیم تا گوشه‌ای از زحمات بی‌پایانشان را جبران کنیم.

در تمام سال‌های فعالیت خیریه رشد ما همواره از همراهی و همدلی داوطلبین بهره‌مند شده‌ایم ..


طرح‌هایی که داوطلبین عزیز در آن حضور داشتند:

__ طرح اهدای کتاب

__ آموزش از راه دور 

__ طرح بازی و یادگیری 

__طرح یادگیری ابزار محور 

در سال ۱۴۰۱ داوطلبین عزیز خیریه رشد مجموعا ۲۳۲ نفر ساعت در طرح‌های خیریه رشد فعالیت داشتند. بیشترین فعالیت داوطلبین در طرح اهدای کتاب بوده . در طرح اهدای کتاب، کتاب‌های اهدا شده تفکیک و بسته بندی می‌شدند و به مناطق محروم ارسال می‌شدند.

مراسم قدردانی از داوطلبین