گزارش بازسازی مدرسه سیل‌زده


بازسازی مدرسه سیل‌زده

گزارش بازسازی مدرسه سیل‌زده
روستای واشیان از توابع پلدختر واقع در استان لرستان به دلیل وقوع سیل دچار خسارت فراوانی شده بود.


گزارش بازسازی مدرسه سیل‌زده

براثر بارندگی و وقوع سیل در روستای تپه واشیان شهرستان پل‌دختر خسارات بسیاری به ساختمان مدارس و فضاهای آموزشی وارد شده بود.

در راستای فعالیت ما در زمینه مدرسه‌ سازی و ساخت فضاهای آموزشی، تصمیم گرفتیم با شناسایی مناطق سیل‌زده، بازسازی مدارس

سیل‌زده رو آغاز کنیم. با تلاش پیمانکاران موفق شدیم کف ساختمان رو بازسازی و کاشی‌کاری کنیم، دیوارهای ساختمان رو رنگ و قسمت پائین

دیوارها رو سنگ‌ کاری کنیم.

ما در خیریه رشد تلاش کردیم سایر مناطق سیل‌زده رو نیز بررسی کنیم و در صورت امکان، ساختمان این فضاهای آموزشی رو هم بازسازی و

تعمیر کنیم. ما با همراهی شما موفق شدیم تعداد زیادی از مدارس مناطق سیل‌زده رو بازسازی کنیم تا شاهد تحصیل دوباره عزیزانمون در این

منطقه باشیم.

ما اینجائیم تا شرایط تحصیل رو برای همه فرزندان ایران فراهم کنیم و در تمام این مسیر نیازمند یاری و همراهی شما هستیم. جهت مشارکت در

فعالیت‌های خیریه رشد می‌تونید از طریق روش‌های ارتباطی با ما در تماس باشید.