مدرسه سازی


خیریه رشد و فعالیت‌های آن در امر مدرسه سازی بنیاد‌‌ رشد فعالیت‌های خود را با محوریت یاری رساندن به خانواده‌های نیازمند آغاز کرده ‌است. این فعالیت‌ها در زمینه‌هایی از قبیل مدرسه سازی، بورسیه‌ تحصیلی، آموزش مجازی، اکرام ایتام و کمک به اشتغال‌زایی می‌باشد. در امر مدرسه سازی بنیاد رشد موفق به ساخت بیش از ۳۰ […]

بورسیه تحصیلی


با کمک شما رویاهای بسیاری را در مناطق محروم ساخته ایم

آموزش مجازی


تلاش کردیم تا آرزوی تحصیل برابر را برای دانش آموزان مناطق محروم برآورده کنیم

اکرام ایتام


با کودکان زیادی در روستاهای مناطق محروم همراه شدیم تا دیگر تنها نباشند

اشتغال زایی


در بنیاد رشد همواره توانمندسازی به عنوان یکی از اهداف اصلی تصویر گشته است