اشتغال زایی

اشتغال زایی

در بنیاد رشد همواره فقرزدایی و توانمندسازی به عنوان یکی ازاهداف اصلی تصویر گشته است. بر همین اساس اشتغالزایی جزو مهمترین ماموریت های ما در بنیاد رشد تعریف گردیده است.

کسب و کارهایی که ما وارد میشویم از نوع کسب و کارهای اجتماعی هستند، که علاوه بر توجیه اقتصادی که تضمینی بر ادامه حیات کسب و کار است، باید بتواند به مردم و محرومین کشور خدمت رسانی نماید و از شاخصه های حفظ محیط زست و توسعه فرهنگ و هنر برخوردار باشد.

همچنین پروژههایی که میزان اشتغالی زایی بیشتری داشته باشند با توجه به نرخ بالا بیکاری در مناطق محروم  از اولویت بالاتری نسبت به دیگر پروژه ها برخوردارند.

در این راه فعالیت هایی نظیر ساخت کارگاه قالی بافی در شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی با ظرفیت اشتغال مستقیم بیشتر از بیست پنج نفر و راه اندازی یک کارگاه خیاطی در تهران و همچنین تلاش برای فروش صنایع دستی روستایی در کارنامه ی بنیاد رشد قرار دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید