نام کودک:   علی

محل سکونت:   دشت آزادگان، خوزستان

سن: ۸ سال    وضعیت تحصیلی: دانش آموز


شما می توانید برای حمایت از این کودک تمام و یا بخشی از مبالغ مورد نیاز را به طور ماهیانه تقبل فرمایید

تکمیل گزینه های “*” ستاره دار الزامی می باشد

خطا: فرم تماس پیدا نشد.