حمایت از کودک بس سرپرست


نام کودک:   زهرا

محل سکونت:   زابل، سیستان و بلوچستان

سن: ۴ ماهه      وضعیت تحصیلی:   –


شما می توانید برای حمایت از این کودک تمام و یا بخشی از مبالغ مورد نیاز را به طور ماهیانه تقبل فرمایید

تکمیل گزینه های “*” ستاره دار الزامی می باشد

خطا: فرم تماس پیدا نشد.