کمک به بورسیه تحصیلی

همواره یکی از اهداف اصلی خیریه رشد ، فراهم آوردن امکان تحصیل برابر برای همه کودکان در مناطق محروم،  بوده است.

از اینکه میخواهید عضوی از همیاران مجموعه رشد شوید و ما را در حمایت از دانش آموزان نیازمند و با استعداد و بورسیه تحصیلی آنان یاری دهید، سپاسگزاریم.
لطفا برای درخواست خود مبنی بر کمک به بورسیه تحصیلی این فرم را تکمیل نمایید و یا با شماره تلفن ۲۲۶۷۷۶۱۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.
اطلاعات فردی شما در بانک اطلاعات خیرین، به صورت محرمانه نگهداری میشود. همکاران ما پس از ثبت فرم جهت تکمیل مراحل با شما تماس خواهند گرفت.

تکمیل گزینه های ‘ * ‘ دار ضروری است


    میزان مبلغ کمک مستمری ماهیانه *
    35 هزار تومان50 هزار تومان100 هزار تومان