اهدای کتاب به مناطق محروم


فراهم آوردن امکانات آموزشی برای مناطق محروم، به عنوان یکی از راه های اصلی دستیابی به عدالت آموزشی در آن مناطق ، مطرح  است. خیریه رشد نیز در همین راستا فعالیت های بسیاری را با کمک شما عزیزان انجام داده که می توان به فراهم آوردن تجهیزات کامپیوتری برای مدارس، لوازم التحریر برای دانش آموزان و همچنین اهدای کتب آموزشی به آنان، اشاره نمود.

مطمئنا اهدای کتاب به مناطق محروم یکی از موفق ترین طرح های خیریه رشد بوده است. تا کنون در این طرح توانسته ایم بیش از ۱۸۲ هزار جلد کتب آموزشی و داستانی را به مناطق محروم ارسال نماییم. در روند این کار، داوطلبین خیریه رشد به دسته بندی کتابها پرداخته اند. و از این رو کتب آموزشی برای دانش آموزان و کتاب های غیر درسی و داستان نیز به کتابخانه های آن مناطق اهدا شده است. در حال حاضر نیز بیش از هزار جلد کتاب در حال دسته بندی و ارسال به روستاهای محروم می باشد.

شما عزیزان می توانید با اهدای کتاب با ما در کمکرسانی به دانش آموزان مناطق محروم همراه شوید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید