حمایت از کودک بی سرپرست


نام کودک: محمد حسن

محل سکونت: دشت آزادگان، خوزستان

سن: 10 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 100 هزار تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 100000 تومان

0%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان