حمایت از راحله


نام: راحله

محل سکونت: مراوه تپه، گلستان

سن: 20 سال

وضعیت تحصیلی:


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 250000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: -95000 تومان

138%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان