حمایت از کودک بی سرپرست


نام کودک: مانیا

محل سکونت: بم، کرمان

سن: 20 سال

وضعیت تحصیلی: دانشجو


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 100000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 100000 تومان

0%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان