حمایت از کودک بی سرپرست


نام کودک: امیر عباس

محل سکونت: منطقه براوات، استان کرمان

سن: 5 سال

وضعیت تحصیلی: -


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 100 هزار تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 50000 تومان

50%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان