حمایت از یلدا سادات


نام: یلدا سادات

محل سکونت: بم، کرمان

سن: 15 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 200000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: 175000 تومان

12.5%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان