دبستان روستای بات بزرگ


این مدرسه در سال ۹۴ در روستای بات بزرگ استان سیستان و بلوچستان ساخته شده است.

این مدرسه سه کلاس دارای ۸۰ متر مربع فضی آموزشی می باشد