مدرسه شهر توحید


مدرسه شهر توحید

مشخصات مدرسه شهر توحید

نام پروژه: دبستان هشتم شهریور

موقعیت مکانی: شهر توحید شهرستان شیروان استان ایلام

سال تأسیس: ۱۳۸۸

تعداد کلاس: ۶

مساحت فضای آموزشی: ۴۷۸ متر مربع

پیشرفت فیزیکی پروژه

%۱۰

داستان ساخت مدرسه شهر توحید

فعالیت مدرسه سازی در خیریه رشد در سال ۱۳۸۳ آغاز شد. شروع این فعالیت در مرحله اول با شناسایی مناطق محروم شروع شد و همکاران ما با سفر به استان‌های محروم کشور، شرایط ساخت فضای آموزشی رو بررسی و مناطقی که در اولویت بالاتری بودند رو جهت ساخت تائید می‌کردند.

با گذشت زمان روند ساخت مدارس با رشد همراه بود و در سال ۱۳۸۸ ما تصمیم به ساخت یک فضای آموزشی در استان ایلام گرفتیم. شهر توحید از مناطق نسبتا پر جمعیت استان ایلام به شمار می‌رفت. رشد جمعیت در مناطق محروم، نیاز به فضای آموزشی رو روز به روز بیشتر می‌کرد. دبستان هشتم شهریور نام پروژه مدرسه سازی خیریه رشد در این شهر بود.

این دبستان با تعداد ۶ کلاس و مساحت ۴۷۸ متر مربع در سال ۱۳۸۸ توسط خیریه رشد ساخته شد و به بهره برداری رسید. از سال ۱۳۸۳ تاکنون ما تمام تلاش خود رو جهت افزایش فضاهای آموزشی در مناطق محروم بکار گرفتیم. همراهی و همدلی شما همواره باعث موفقیت ما در این مسیربوده است.