مدرسه روستای تپوک


مدرسه 3 کلاسه تپوک

مشخصات پروژه

مدرسه روستای تپوک


مکان: منطقه جالق، استان سیستان و بلوچستان

متراژ: ۱۳۲ متر مربع

تعداد کلاس: ۴

برآورد هزینه: ۷۰۰ میلیون تومان

شروع ساخت: مرداد ۱۴۰۰

ارزش کنونی: ۷۰۰ میلیون تومان


پیشرفت فیزیکی پروژه

۱۰۰%

داستان ساخت مدرسه روستای تپوک


داستان ساخت مدرسه‌ی روستای تپوک به روزایی برمی‌گرده که ما سخت مشغول فراهم کردن شریط مناسب برای تحصیل عزیزانمون در مناطق محروم بودیم. از ارسال کتاب‌های اهدایی گرفته تا شروع ساخت چندین مدرسه در روستاهای مناطق محروم از جمله فعالیت‌های در حال اجرامون در خیریه رشد به شمار می‌رفت. طبق اطلاعاتی که از عزیزانمون در سیستان و بلوچستان به ما رسید، از جمعیت ساکن در روستای تپوک تعداد ۲۵۰ عدد دانش‌آموز ساکن این روستا بودند. این روستا در شهرستان جالق که یکی از مناطق پرجمعیت استان به شمار می‌رفت، واقع شده بود. افزایش تعداد دانش‌آموزان در این روستا و عدم فضای مناسب جهت تحصیل باعث شد تا تصمیم به ساخت یک مدرسه در این منطقه بگیریم. در مرداد ماه سال ۱۴۰ ساخت این مدرسه با تعداد ۳ کلاس شروع شد. مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان هزینه ای بود که جهت ساخت برآورد کرده بودیم. بیش از نیمی از این مبلغ رو خیر محترم این پروژه برعهده گرفتند. این مدرسه در حال حاضر مراحل پایانی ساخت رو طی می‌کنه و به زودی شاهد تحصیل عزیزانمون در این فضای آموزشی خواهیم بود.