حمایت از مرضیه


نام: مرضیه

محل سکونت: سراوان، سیستان و بلوچستان

سن: 20 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 250000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: -50000 تومان

120%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان