حمایت از عبدالله


نام: عبدالله

محل سکونت: روستای چاه عظیم، سیستان و بلوچستان

سن: 15 سال

وضعیت تحصیلی: دانش آموز


میزان کمک ماهیانه مورد نیاز: 250000 تومان
میزان کمک باقی مانده ماهیانه: -80000 تومان

132%

تنها تعهدهای ماهیانه در این نمودار نمایش داده می‌شود

+
ریال
-
مبلغ قابل پرداخت
ده هزار تومان